Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Arbejdsskade­forsikring

Lovpligtig forsikring, der sikrer jeres vigtigste ressource: medarbejderne

  • Sikrer dine medarbejdere hurtig hospitalsbehandling
  • Dækker udgifter til medicin og evt. operation på privathospital
  • Støtter medarbejderne igennem behandlingsforløbet
Få et tilbud

Sådan fungerer vores arbejdskadeforsikring

Loven kræver, at alle virksomheder har en arbejdsskadeforsikring, som omfatter deres medarbejdere. Forsikringen dækker, hvis en af jeres medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden – fx hvis en medarbejder får armen i klemme i en maskine eller falder ned fra et stillads. Den dækker også, hvis en medarbejder får en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejde.

Sådan dækker arbejdsskade­forsikringen


Mere om arbejdsskadeforsikring

Medarbejdere, der skal forsikres

Som arbejdsgiver har I pligt til at forsikre alle jeres medarbejdere – uanset om de er lønnede eller ulønnede, hvor mange timer de arbejder, og om de er fastansat eller kun arbejder hos jer midlertidigt.

Medarbejdere, som er i familie med arbejdsgiver, skal også være omfattet af forsikringen, hvis deres arbejde er på lige fod med virksomhedens andre medarbejdere.

Medarbejdere, der ikke skal forsikres

Selvstændige erhvervsdrivende har ikke pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring til sig selv eller en medhjælpende ægtefælle. Er du selvstændig, kan du i stedet købe en frivillig arbejdsskadeforsikring, som kan dække jer begge. Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

En arbejdsskade dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Mens arbejdsulykker er dækket af arbejdsskadeforsikringen, er erhvervssygdomme dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som arbejdsgivere har pligt til at tilmelde sig.

Tilmeld virksomheden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

En arbejdsskade går ud over mere end medarbejderens ve og vel. Hurtigt kan skaden blive et problem for jer som virksomhed, fordi I må undvære et par hænder. Og det kan tage tid.

Derfor dækker vi – som et af de eneste selskaber – forundersøgelse og operation på et privathospital for medarbejdere, der har fået en arbejdsskade. Vi kan også hjælpe medarbejderen med at få overblik over situationen og sine muligheder – både for udredning, behandling og arbejdsfastholdelse.

Brochure: Få overblik over din arbejdsskadesag

Se, hvad vores kunder siger

Spørgsmål og svar om forsikringen

Sker der en arbejdsskade i jeres virksomhed, skal I inden for ni dage både anmelde skaden til os og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er der tale om et dødsfald, skal I dog give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked senest 48 timer efter dødsfaldet.

Læs mere om, hvordan I anmelder en skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Anmeld arbejdsskade online

Er en medarbejder kommet til skade på arbejdet eller blevet syg i forbindelse med sit arbejde, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sagen og afgør, om den anmeldte skade eller sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at en medarbejder har fået varige mén på mindst fem procent i forbindelse med en arbejdsulykke, udbetaler vi erstatning til medarbejderen senest fire uger efter afgørelsen.

Andre har også valgt