Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere. ×

Få svar fra Danske Forsikrings online assistent

Jeg bor i Facebook Messenger - og jeg kan svare på de fleste spørgsmål.

Kan jeg hjælpe dig med noget?

Få svar på dit spørgsmål

Selvbetjening i Mit Danske Forsikring

 • Tjek din dækning
 • Se din pris
 • Køb Årsrejse (hvis du har indbo)
 • Tilkøb Afbestillingsforsikring
 • Tilkøb dækningen Skisport
Log ind

Spørgsmål og svar

Hvem er dækket?

Hvem, der er dækket af din rejseforsikring, afhænger af, hvem der er del af din husstand – ikke af, hvem der rejser sammen, eller hvem der betaler rejsen.

’Husstand’ definerer vi som dig selv og de af dine familiemedlemmer (herunder plejebørn, au pair og hjemmeboende børns samlever/ægtefælle), som er tilmeldt folkeregistret på din helårsadresse.

Delebørn

Delebørn, der bor et andet sted, er dækket, hvis de skal rejse sammen med dig eller en fra din husstand.

Børn, der er flyttet hjemmefra

Børn, der er flyttet hjemmefra, er dækket af din husstands rejseforsikring, frem til de fylder 21 år – men kun, hvis de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn. I så fald skal de have deres egen rejseforsikring.

Søskende og andre familiemedlemmer

Skal du rejse med dine søskende, forældre eller andre familiemedlemmer, du ikke bor sammen med, skal I have hver jeres rejseforsikring.

Børnebørn

Skal du rejse med dine børnebørn, er de ikke dækket af din forsikring, medmindre de bor og er tilmeldt folkeregistret hos dig.

Dine børn er dækket af din husstands rejseforsikring, så længe de bor hjemme hos dig – uanset hvor gamle de er. Det gælder også, når de rejser alene – fx på studietur, rejse med skolen eller ferie med bedsteforældre eller venner.

Har de fast adresse hos en anden forælder, er de ikke dækket af din forsikring, når de ikke rejser med dig eller en fra din husstand.

De er kun dækket af fx bedsteforældrenes rejseforsikring, hvis de bor og er tilmeldt folkeregisteret hos dem.

Børn, der er flyttet hjemmefra, er dækket af din husstands rejseforsikring, frem til de fylder 21 år – men kun, hvis de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn. I så fald skal de have deres egen rejseforsikring.

Delebørn, der har fast adresse hos den anden forælder, er altid dækket af din forsikring, så længe de rejser sammen med dig eller et andet medlem af din husstand, fx en søskende.

Det gælder, frem til delebarnet fylder 21 år – forudsat, at han eller hun ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn.

Bor delebarnet fast hos dig, er barnet dækket af din husstands rejseforsikring – også, hvis barnet skal rejse med fx den anden forælder.

Rejser du med en eller flere venner, skal I have hver jeres rejseforsikring – uanset hvem der har betalt for rejsen.

Skal du have en af dit barns venner med på rejsen, skal vennen have sin egen rejseforsikring.

Bor du sammen med én ven – altså et bofællesskab på højst to personer – regner vi jer for en husstand. Så er I begge dækket af rejseforsikringen, hvis der står i Mit Topdanmark, at den dækker hele husstanden. Er I flere i bofællesskabet, skal I have hver jeres rejseforsikring, uanset om I rejser sammen eller hver for sig.

Skal du rejse med en logerende, du har boende på din adresse, er han/hun ikke en del af din husstand og derfor ikke dækket af din rejseforsikring.

Hvordan er jeg dækket?

Overordnet set dækker rejseforsikringen, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade i udlandet, eller hvis der sker dødsfald eller alvorlig akut sygdom i din nærmeste familie, og du bliver kaldt hjem til Danmark i utide. Dertil kommer dækning ved forsinket bagage, selvrisiko på lejebiler m.m. Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket, i Mit Danske Forsikring.

Årsrejseforsikringen dækker ferier i op til 60 dage i træk. Den kan enten dække i Europa inkl. Tyrkiet eller i hele verden. Ferier i Danmark er også dækket, hvis de består af mindst tre overnatninger.

Rejseforsikringen er ikke en del af indboforsikringen, men du kan kun købe vores Årsrejseforsikring, hvis du har din indboforsikring hos os. Enkeltrejseforsikring og Studierejseforsikring kan du købe uden krav om indboforsikring.

Har du en ulykkesforsikring, gælder dens dækning også i udlandet, men den dækker ikke hjælp og behandling i udlandet, når uheldet sker. En ulykkesforsikring giver dig normalt kun en sum, hvis du får varige mén – det er ikke en rejseforsikring.

Vores rejseforsikringer dækker, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på rejsen. De dækker ikke, hvis du får brug for at få behandlet en sygdom eller skade, som du allerede havde, da du tog afsted hjemmefra.

Hvis du vil vide, om din rejseforsikring dækker netop din sygdom eller skade, skal du få lavet en forhåndsvurdering, før du rejser.

Test, om du har brug for en forhåndsvurdering

Der er stor forskel på, hvad MasterCard-rejseforsikringer dækker. Nogle har fx det krav, at rejsen skal være købt med kortet, før du er dækket. Andre, at din familie skal rejse sammen for at være dækket. Kontakt derfor kortudstederen for at være på den sikre side – eller køb vores rejseforsikring, som dækker langt det meste, du kan komme ud for på rejsen.

Læs om vores rejseforsikring

Danmark

Her dækker det gule sundhedskort lægebehandling, og rejseforsikringen dækker ødelagte feriedøgn, hvis ferien består af mindst tre overnatninger. Afbestillingsforsikringen dækker også i Danmark, hvis du ikke kan komme afsted alligevel.

Færøerne og Grønland

Her dækker det gule sundhedskort lægebehandling, og rejseforsikringen dækker ødelagte feriedøgn og andre behov omfattet af rejseforsikringen – fx forsinket bagage og hjemrejse i utide ved alvorlig akut sygdom i familien.

EU, EØS-landene og Schweiz

Her dækker det gule sundhedskort ikke. Det blå EU-sygesikringskort dækker dig på lige fod med lokale borgere, hvis du får brug for lægebehandling. Nogle områder eller aktiviteter er dog undtaget – fx skisport. I de områder skal du derfor både medbringe det blå EU-kort og have en privat rejseforsikring. Vores Årsrejseforsikring tager over der, hvor dækningen på det blå kort hører op.

Bestil det blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk

Få mere at vide om dækningen på det blå kort

Europa uden for EU, EØS-landene og Schweiz

Her er der ingen dækning – heller ikke på det blå EU-sygesikringskort – hvis du fx må en tur på hospitalet eller til lægen. Du har derfor brug for en privat rejseforsikring – fx vores Årsrejseforsikring med Europadækning. Den dækker lægebehandling, hjemtransport, forsinket bagage, ødelagte feriedage m.m. i de følgende lande:

Albanien | Andorra | Azorerne | Bosnien-Hercegovina | Cyperns tyrkiske del | Gibraltar | Hviderusland | Isle of Man | Kanariske Øer | Kanaløerne | Kasakhstan | Kosovo | Luxembourg | Madeira | Makedonien | Moldova | Monaco | Montenegro | Rusland (indtil Uralbjergene) | San Marino | Serbien | Tyrkiet | Ukraine | Vatikanstaten

Resten af verden

Her dækker hverken det gule eller blå kort. Du har derfor brug for en privat rejseforsikring – fx vores Årsrejseforsikring med dækning i hele verden. Den dækker lægebehandling, hjemtransport, forsinket bagage, ødelagte feriedage m.m., uanset hvor i verden du rejser hen.

Hvem er dækket?

Den dækker ferier for de samme personer, som er dækket af din rejseforsikring. Det vil sige dig selv og de af dine familiemedlemmer (herunder plejebørn, au pair og hjemmeboende børns samlever/ægtefælle), som er tilmeldt folkeregistret på din helårsadresse. Delebørn, der bor et andet sted, er dækket, hvis de skulle have rejst sammen med en fra din husstand.

Hvad skal der til, for at I erstatter min rejse?

Forsikringen dækker afbestilling, hvis du eller en i din nærmeste familie bliver akut alvorligt syg, kommer alvorligt til skade eller dør. Den dækker også, hvis du bliver skilt, afskediget eller skal til reeksamen.

I nogle situationer dækker afbestillingsforsikringen også din rejse, hvis du skulle afsted med nogen, der ikke er en del af din husstand, og de bliver nødt til at afbestille.

Er I to, der rejser sammen

Vi dækker din rejse, hvis din rejseledsager bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade før rejsen og må afbestille.

Afbestiller din rejseledsager af andre grunde – for eksempel på grund af skilsmisse, fyring eller død i sin nærmeste familie – dækker vi afbestilling af din rejse, hvis din rejseledsager kan få dækket rejsen af sit rejseselskab.

Er I flere, der rejser sammen

Vi dækker din rejse, hvis en af dine rejseledsagere bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade før rejsen og må afbestille.

Afbestiller en af dine rejseledsagere rejsen af andre grunde – for eksempel på grund af skilsmisse, fyring eller død i sin nærmeste familie – dækker vi ikke afbestilling af din rejse.

Børn, der rejser uden dig

Har du et hjemmeboende barn eller et udeboende barn under 21, der skal ud at rejse med andre? Vi dækker barnets afbestilling, hvis de (eller bare en af dem), som barnet skulle rejse med, bliver akut alvorligt syge eller kommer alvorligt til skade og må blive hjemme. Afbestiller de af en anden grund, dækker vi dit barns rejse, hvis de andres rejse bliver dækket af en afbestillingsforsikring, og det betyder, at barnet må rejse alene – ellers ikke.

Hvornår er jeg dækket?

Afbestillingsforsikring dækker, fra du køber en rejse, til du tager afsted.

Hvis du er ved at købe eller lige har købt afbestillingsforsikring, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 14 dage imellem, at din afbestillingsforsikring træder i kraft og til din afrejse, for at du er dækket. Du må ikke kende til årsagen til, at du må afbestille, på det tidspunkt, du enten køber rejsen eller afbestillingsforsikringen, eller den træder i kraft.

Få en forhåndsvurdering

Vil du vide på forhånd, om vi vil dække dine udgifter, hvis du må afbestille din rejse, kan du ringe til Rejseskade på 44 74 70 23.

Hvis du ønsker at afbestille nu …

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du har en afbestillingsforsikring og er nødt til at afbestille en rejse. Ring til Rejseskade på 44 74 70 23 eller anmeld online. Vi skal bruge følgende:

 • Originalt rejsebevis og dokumentation for rejsens andre udgifter
 • Bekræftelse på, at du har afbestilt rejsen – med angivelse af det beløb, du vil have refunderet

Nogle gange har vi brug for mere – fx en attest fra din læge, der bekræfter, at du er syg eller kommet til skade og derfor ikke kan rejse. Det giver vi dig i så fald besked om.

Nej, det kan du ikke. Du kan til enhver tid udvide din dækning, så du er dækket i hele verden i stedet for Europa. Du kan dog først fravælge dækningen igen fra rejseforsikringens årsdag - bare husk at give os besked mindst en måned før.

Rejs ikke de sidste fire uger

Hvis du er gravid, dækker rejseforsikringen dig på helt normal vis – men kun, indtil der er fire uger til forventet termin. Fra da af og frem til fødslen dækker rejseforsikringen ikke.

Afbestilling og graviditet

Som udgangspunkt anser Afbestillingsforsikringen ikke graviditet for en grund til at afbestille en rejse. Vi dækker dog, hvis din læge vurderer, at komplikationer ved netop din graviditet gør det uforsvarligt at rejse, og rejsen er bestilt, inden graviditeten bliver konstateret.

Afbestillingsforsikringen dækker ikke afbestilling pga.:

 • Udefrakommende forhold – fx zikavirus eller malaria
 • At du bliver gravid, efter at du har købt en rejse, og det viser sig, at din rejse strækker sig ind i de sidste fire uger inden termin

Hvis graviditeten ikke forløber helt uden komplikationer, skal du undersøge, om du skal have en forhåndsvurdering fra os, før du rejser:

Test: Skal jeg have en medicinsk forhåndsvurdering?

Hvis du har købt en rejse til et sted, hvor der udbryder krig, epidemi, sker en katastrofe eller lignende, vil rejseselskabet oftest tilbyde dig en erstatningsrejse, hvis rejsen ikke kan gennemføres. Det samme gælder, hvis myndighederne vælger at fraråde rejsen (se Udenrigsministeriets rejsevejledninger og vaccinationsanbefalinger fra Statens Seruminstitut).

Det er derfor ikke dækket af Afbestillingsforsikringen, der dækker mere individuelle årsager til afbestilling – fx sygdom, skilsmisse, afskedigelse m.m.

Ved tyveri er det indboforsikringen og ikke din rejseforsikring, der dækker. Den dækker samme slags skader, som når du er hjemme, altså også røveri, overfald, brand osv. – dog ikke tricktyveri.

Hvor og hvad dækker I?

Vi dækker din bagage og ting, du køber på rejsen – overalt i verden. Penge, smykker og andre dyrere ting – fx elektronik – er kun dækket i visse situationer og op til en vis grænse, så vi anbefaler, at du så vidt muligt lader det blive derhjemme.

Hvordan anmelder jeg?

 • Anmeld tyveriet til det lokale politi – gem en kopi af politianmeldelsen eller politirapporten som dokumentation
 • Find kvitteringerne frem på det, du har mistet
 • Anmeld skaden til os

Ved ferier i Danmark, der varer mindst tre overnatninger, kan du få kompensation for feriedage, hvis du bliver akut syg og skal til lægen eller på hospitalet – eller ved alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie.

Har du en afbestillingsforsikring, dækker den også i Danmark, hvis du ikke kan komme afsted alligevel.

Ja, hvis forsinkelsen var uforudsigelig og ikke din egen skyld, dækker vi dine ekstra transportudgifter samt kost og logi, indtil du har indhentet rejseruten – medmindre:

 

 • Andre dækker udgifterne for dig
 • Du har bestilt rejsen eller billetten mindre end et døgn, inden du forlader dit hjem
 • Forsinkelsen opstår, før du forlader det sidste sted, du overnatter, inden du skal rejse
 • Forsinkelsen er din egen skyld – fx hvis du ikke tager afsted i ordentlig tid eller ikke har planlagt tilstrækkelig tid til at skifte fra det ene transportmiddel til det andet

Vi dækker kost og logi med op til 1.299 kr. i døgnet pr. forsikret person – i alt højst 19.496 kr. pr. forsikret person.

Eksempler på dækkede forsinkelser

 • Du kommer for sent til et fly pga. et trafikuheld på vej til lufthavnen
 • Det første fly på en rejse med mellemlanding er så forsinket, at du ikke kan nå det næste (der skal være indregnet flyselskabets anbefalede transfertid mellem ankomst og afgang)

Et feriedøgn regnes for ødelagt, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade og skal til lægen eller på hospitalet – eller hvis du bliver kaldt hjem pga. akut alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie.

Du skal kunne dokumentere, at din ferie er blevet ødelagt. Er årsagen sygdom, skal vi fx bruge en kopi af journalen fra lægen, hospitalet el.lign., hvor din diagnose og varigheden af din behandling fremgår.

Sådan beregner vi erstatningen

 1. Rejsens samlede pris divideret med antal personer, der er med = rejsens samlede pris pr. medrejsende
 2. Rejsens samlede pris pr. medrejsende divideret med feriens længde (både første og sidste rejsedag medregnes) = pris pr. feriedøgn pr. medrejsende
 3. Pris pr. feriedøgn pr. medrejsende gange antal ødelagte feriedøgn gange antal medrejsende, hvis feriedøgn blev ødelagt = din erstatning

Hvis du får tandpine eller kommer til skade med tænderne, mens du er afsted, dækker rejseforsikringen udelukkende akut smertelindrende behandling, så du kan klare dig gennem rejsen. Almindelig tandbehandling er ikke dækket.

Det er et krav, at du har aftalt behandlingen med os på forhånd.

Når du lejer bil i udlandet, er forsikring mod tyveri, buler og andre skader som regel med i lejeprisen. Dækningerne har ofte en ret høj selvrisiko, og derfor tilbyder flere udlejningsselskaber en særlig tillægsforsikring, som dækker udgiften til selvrisikoen ved skader på bilen.

Hvis du har vores Årsrejseforsikring, har du som regel ikke brug for denne dækning. Årsrejseforsikring dækker nemlig selvrisikoen for op til 12.997 kr., når bare bilen er ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret. Personen, der laver skaden, skal dog stå på lejekontrakten.

Vær opmærksom på, at vi ikke dækker ridser og lakskader.

Gode råd, når du lejer bil i udlandet

Vi dækker ikke de følgende aktiviteter:

 

 • Skisport – medmindre du har købt dækning af skisport som tilvalg til din Årsrejseforsikring
 • Faldskærmsudspring
 • Bjergbestigning
 • Ekspeditioner, fx rejser til polarområder, ture over indlandsisen og ture til uudforskede områder i regnskove

Bungeejumping er dækket. Det samme gælder vandski og jetski, men bemærk: Ansvarsforsikringen på vores Indboforsikring dækker fartøjer med en tophastighed på 15 km/t. og op til 25 hk. Husk derfor at sikre dig, at ansvaret er dækket af udlejeren, hvis du skal stå på vandski, sejle jetski el.lign.

Årsrejseforsikringen dækker sammenhængende rejser på i alt 60 dage – fra du rejser fra din bopæl, og indtil du er helt hjemme igen.

Rejser I flere sammen, og tager I afsted på forskellige tidspunkter, gælder de 60 dage individuelt for hver af jer. Eksempel: Du skal på ferie med din ægtefælle og tager afsted 10. april. Din ægtefælle rejser først 15. april. Du er dækket fra 10. april og 60 dage frem, mens din ægtefælle er dækket fra 15. april og 60 dage frem.

Årsrejseforsikringen dækker op til 60 dage, fra du rejser fra din bopæl. Med en Enkeltrejseforsikring kan du forsikre de dage, du ønsker at forlænge din rejse med, ud over de 60 dage. Eksempelvis vil en rejse på 75 dage kræve en Enkeltrejseforsikring med en dækning på 15 dage.

Læs om vores Enkeltrejseforsikring

Hvordan får jeg hjælp?

Hvis du har brug for akut hjælp, mens du er i udlandet, skal du ringe til Rejsehjælp på +45 44 74 50 00.

Vores dansktalende alarmcentral svarer døgnet rundt.

Ring altid til Rejsehjælp, før du går til læge.

Få Rejsehjælps nummer sendt til din mobil

Send en SMS til 1204 med teksten top rejse (koster alm. SMS-takst). Så får du straks en SMS tilbage med nummeret til Rejsehjælp. Du får også et link, så du kan gemme nummeret i dine kontakter.

Nej. Det eneste, du behøver at tage med på rejsen, når du har en rejseforsikring hos os, er nummeret til Rejsehjælp: +45 44 74 50 00.

Det er kun, hvis du rejser til Cuba eller Rusland, at du skal have et rejsecertifikat med, der beviser, at du har en gyldig rejseforsikring.

Bestil rejsecertifikat

Print selv-rejsekort

Foretrækker du at gemme Rejsehjælps nummer fysisk, kan du hente et print selv-rejsekort her.

Hent print selv-rejsekort

Hvis din bagage er mere end fire timer forsinket, eller du helt har mistet den, kan du anmelde det til os her på hjemmesiden. Din rejseforsikring dækker rimelige og nødvendige indkøb. Du har altså ret til at gå ud og købe de ting, der er nødvendige for, at du kan påbegynde din ferie – det vil sige almindeligt tøj, toiletsager osv. Du behøver ikke tale med os først.

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige indkøb med højst 1.276 kr. pr. person om dagen i op til fem dage, eller indtil bagagen er ankommet. Vi dækker kun det, du har kvitteringer på, så husk at gemme kvitteringerne.

Så snart vi har dokumentation for dine indkøb, en PIR-rapport fra flyselskabet og oplysning om, hvornår du har fået bagagen retur eller mistet den, kan vi i de fleste tilfælde udbetale erstatningen direkte til din Nemkonto. Er din bagage væk, skal vi også bruge kvitteringerne på de ting, du har mistet, før vi kan beregne og udbetale din erstatning.

Det skal du gøre

 

 • Henvend dig til flyselskabet og udfyld en PIR-rapport, der er din dokumentation for forsinkelsen på din bagage
 • Gem en kopi af rapporten, så du kan bekræfte, at du har anmeldt det til selskabet
 • Anmeld det til det lokale politi, hvis din bagage er blevet stjålet – gem politirapporten som dokumentation
 • Køb de mest nødvendige ting, så du kan klare dig i et par dage – gem kvitteringerne
 • Anmeld skaden til os

 

 

 

Vi skal altid bruge flybillet, bekræftelse el.lign., der dokumenterer rejsens pris og varighed – uanset årsagen til din anmeldelse. Drejer det sig om afbestilling af en rejse, skal vi også bruge en bekræftelse på afbestillingen fra fx rejseselskabet eller transportselskabet.

Alt efter årsagen kan vi også bede dig om fx en kopi af journalen, hvis du har fået læge- eller hospitalsbehandling, eller kvitteringer på dine erstatningskøb, hvis du har måttet undvære din bagage under rejsen. Husk derfor at gemme dokumentation for alt, du ønsker at få erstattet.

Ændringer til din rejseforsikring?

Få flere gode rejseråd

 • Huskeliste - inden du rejser
 • Undgå indbrud, mens du er afsted
 • Vaccination - hvilke lande?
 • Billeje i udlandet - tjekliste
Bliv helt klar til at rejse